วันจันทร์-ศุกร์                                                                    


      เวลา   

           รายการ

      ผู้ดำเนินรายการ

  ภาษาที่ใช้

 07.00- 07.30

   ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์

  กรมประชาสัมพันธ์

กลาง

07.30-09.00

   ลูกทุ่งกับไนซ์ เอฟ เอ็ม

  คุณรังสรรค์  เต็มพร้อม

กลาง

09.00-10.00

   ตามฮอยอีสานคืนถื่น

  สาวย้อ ณ เมืองเลย

กลาง,อีสาน

10.00-12.00

   รายการกำลังใจ

  คุณเตือนจิตร  ธนศรีพนิชชัย

กลาง

12.00-14.00

   ลูกทุ่งเพื่อชีวิตกับคนรักเพลง

  คุณโสมศรินทร์  มีคม

กลาง

14.00-16.00

   ลูกทุ่งเพลงฮิดกับNice FM

  คุณกัญญา เรือนเรือง

กลาง

16.00-17.00

  รายการซันไซค์ซันคาร่า

  คุณดาเรส

กลาง

17.00-19.00

  ย้อนรอยสตริง

  คุณพีระเดช ดีกัง

กลาง

19.00-19.30

   ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์

  กรมประชาสัมพันธ์

กลาง

19.30-21.30

   ลูกทุ่งเพลงเก่า

  คุณรังสรรค์  เต็มพร้อม   

         กลาง

21.30-23.00

   เพื่อชีวิตฮิตทุกวัย

  คุณธนันณั้ฐ  สนตาเถร                    

        กลาง

 

วันเสาร์     


        เวลา

             รายการ

             ผู้ดำเนินรายการ

     ภาษาที่ใช้

07.00-07.30

ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

 กรมประชาสัมพันธ์

  กลาง

07.30-09.00

สมายมิวสิค

คุณบัวอัปสร สนิทวงศ์ไชย

  กลาง

09.00-12.00

โหราศาสตร์อีสาน

 อาจารย์จันทวี จะระคร

  กลาง,อีสาน

12.00-14.00

เพื่อชีวิตไลฟ์สไตล์

 คุณพีระเดช ดีกัง

  กลาง

14.00-16.00

ลูกทุ่งมาราธอนย้อนยุค

 คุณวันเพ็ญ  ยิ้มเยื้อน

  กลาง

16.00-17.00

ลูกทุ่งมาราธอนย้อนยุค

 คุณวราภรณ์ ยิ้มเยื้อน

  กลาง

17.00-19.00

ลูกทุ่งเพลงฮิตกับไนซ์ เอฟ เอ็ม

 คุณกัญญา  เรือนเรือง

 กลาง

19.00-19.30

ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

 กรมประชาสัมพันธ์

  กลาง

19.30-21.00

ลูกทุ่งเพลงฮิตกับไนซ์ เอฟ เอ็ม

 คุณสำเริง  บุญประโคน

  กลาง

21.00-24.00

สามแยกปากหมาน

 คุณสราวุธ มณีนิล

 กลาง

 

วันอาทิตย์์     

     เวลา

                รายการ

       ผู้ดำเนินรายการ

 ภาษาที่ใช้

07.00-07.30

ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์

กลาง

07.30-09.00

ลูกทุ่งเพื่อชีวิตกับ ไนซ์ เอฟ เอ็ม

คุณ สาคร โมคทิพย์

กลาง,อีสาน

09.00-11.00

เพื่อชีวิตไลฟ์สไตล์

คุณรังสรรค์  เต็มพร้อม

กลาง

11.00-13.00

ย้อนรอยอดีต

คุณพีระเดช  ดีกัง

กลาง

13.00-15.00

ลูกทุ่งมาราธอนย้อนยุค

คุณวันเพ็ญ  ยื้มเยื้อน

กลาง

15.00-17.00

ลูกทุ่งมาราธอนย้อนยุค

คุณวราภรณ์ ยิ้มเยื้อน

กลาง

17.00-19.00

ลูกทุ่งเพลงฮิตกับไนซ์ เอฟ เอ็ม

คุณกัญญา เรือนเรือง

กลาง

19.00-19.30

ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์

กลาง

19.30-21.00

ลูกทุ่งเพื่อชีวิตกับไนซ์ เอฟ เอ็ม

คุณสำเริง บุญประโคน

กลาง,อีสาน

21.00-24.00

สามแยกปากหมาน

คุณสราวุธ  มณีนิล

กลาง